Op een driehoekig terrein in de wijk Boschveld heeft de vereniging Bewust Wonen Werken Boschveld 23 duurzame, gezonde en betaalbare koopwoningen gerealiseerd en 1 bestaande woning duurzaam gerenoveerd.

De woningen zijn zeer divers qua grootte en grenzen aan een gezamenlijke binnentuin met een kas met gemeenschappelijke functies. Bij de ontwikkeling heeft ieder lid zich ingezet om het project samen met de toekomstige buurtgenoten op te zetten en vorm te geven. Er is met de leden van de vereniging een beeldkwaliteitsplan opgesteld welke als leidraad is gebruikt bij de verdere uitwerking. Het project is grotendeels zelfvoorzienend voor wat betreft energiebehoefte en -opwekking, waterbeheer (afgekoppeld van riool) en voedselvoorziening. Op het terrein is (als eerste in Nederland binnen stedelijk gebied) een helofytenfilter ingericht voor de zuivering van het vuilwater met retourleiding voor o.a. toilet.

Website: bwwb.nu
Facebook: BWWB
Foto’s: archi3o.nl