In Houten-zuid is van 2010 tot 2016 een bijzonder CPO project met 34 koop en 2 sociale huurwoningen ontwikkeld genaamd Ecowijk Mandora.

De woningen liggen rond een gezamenlijke ecologische tuin, de mande tuin, die door de  bewoners samen is ingericht en aangelegd. De overgangen tussen privé en openbaar zijn op een subtiele landschappelijke manier in het autoluwe ontwerp opgenomen.

De woningen zijn zeer verschillend qua grootte en indeling, ieder budget van groot tot klein is in deze wijk bediend waardoor een grote mate aan variatie in woningtypes is ontstaan. Bijzonder aspect is dat speciaal voor de 2 sociale huurwoningen een eigen woningcorporatie is opgericht. Er zijn drie gasloze energie concepten waaruit elk huishouden een keuze kon maken.

In de mande tuin staat ook  het buurthuis, eveneens door de bewoners zelf afgewerkt en ingericht. Het buurthuis gaat een wijkfunctie vervullen.

Website: www.ecowijkmandora.nl