De vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) is een groep mensen die samen milieubewust willen bouwen en wonen op een mooie plek in Almelo. Een plek waar men oog heeft voor elkaar (modern noaberschap) en voor de omgeving. Het te ontwikkelen woonproject wordt ‘Hof van Heden Almelo’ genoemd. In Almelo Noord Oost is een bouwperceel gereserveerd van 4000m2 waarop de groep vijftien duurzame koopwoningen wil realiseren. Op dit moment is de groep bezig met een haalbaarheidsonderzoek en is er een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en eigen wensen.

Website: hofvanhedenalmelo.nl