Op de Wagenwerkplaats in Amersfoort, tussen het Soesterkwartier en het spoor ontwikkelt CPO vereniging Soesterhof een nieuwe buurt met 42 woningen.

Het betreft 30 koopwoningen en in samenwerking met woningcorporatie Omnia worden 12 sociale huurwoningen gerealiseerd. De woningen zijn zeer energiezuinig en worden zoveel mogelijk met milieuvriendelijke materialen gebouwd.

Ook sociale duurzaamheid is belangrijk, naast de kleine privé tuinen wordt een collectieve tuin met gemeenschappelijke ruimte aangelegd om het onderlinge contact te bevorderen. Het totale perceel is een hectare groot.

Twee keer per maand komen de leden van de vereniging bij elkaar om door te spreken hoe het ervoor staat met het project en wat er nog moet gebeuren. Daarnaast is er een maandelijks eetcafé. Van iedere bewoner wordt verwacht dat hij of zij deelneemt aan het proces en aan een werkgroep. Samen bepalen hoe je eigen huis en buurt eruit komen te zien is leuk!

Website: Soesterhof.nl
Facebook: Soesterhof
Architect: archi3o.nl