Op de Wagenwerkplaats in Amersfoort tussen het Soesterkwartier en het spoor heeft CPO vereniging Soesterhof een nieuwe buurt met 42 woningen ontwikkeld.

Het betreft 30 koopwoningen en in samenwerking met woningcorporatie Omnia zijn 12 sociale huurwoningen gerealiseerd. De woningen zijn zeer energiezuinig en zijn zoveel mogelijk met milieuvriendelijke materialen gebouwd.

In het project is sociale duurzaamheid ook belangrijk, naast de kleine privé tuinen is een collectieve tuin met gemeenschappelijke ruimte aangelegd om het onderlinge contact te bevorderen. Het totale perceel is een hectare groot.

Tijdens het proces zijn de leden van de vereniging twee keer per maand bij elkaar gekomen om door te spreken hoe ervoor stond met het project en wat er nog moest gebeuren. Daarnaast was er een maandelijks eetcafé. Van iedere bewoner werd verwacht dat hij of zij deelnam aan het proces en aan een werkgroep. Samen bepalen hoe je eigen huis en buurt eruit komen te zien is leuk!

Website: Soesterhof.nl
Facebook: Soesterhof
Architect: archi3o.nl